METEOalarm.eu Weather warnings: Liberecký

 valid from 21.01.2020 10:00 CET Until 22.01.2020 12:00 CET
Snow/Ice  Awareness Level: Yellow 
?e?tina: V noci na úterý se vytvo?í ?etné mrznoucí mlhy. B?hem úterního dne se mohou p?echodn? rozpustit a v noci na st?edu znovu vytvo?it. Sní?ená dohlednost, nebezpe?í tvorby námrazy. V mlze je nutno sní?it rychlost jízdy a jet velmi opatrn?. Déletrvající mrznoucí mlhy mohou vést k tvorb? námrazy na komunikacích s nebezpe?ím smyku. english: Formation of freezing fogs is expected. Slow down the car speed and drive with particular care. Long lasting freezing fog can lead to rime formation on the roads with a risk of skidding. 

Warning data courtesy of and Copyright © EUMETNET-METEOalarm (http://www.meteoalarm.eu/).
Used with permission.
Time delays between this website and the www.meteoalarm.eu website are possible, for the most up to date information about alert levels as published by the participating National Meteorological Services please use www.meteoalarm.eu